Lễ trao giải “Quản lý tiên tiến và Nhân viên xuất sắc năm 2017” của Tập đoàn Fujian Baihong

0276 383 68 86 info@billion.com.vn
VN EN CN

Tin tức & sự kiện

Lễ trao giải “Quản lý tiên tiến và Nhân viên xuất sắc năm 2017” của Tập đoàn Fujian Baihong
Vào lúc 9 giờ sáng ngày 24 tháng 4, Tập đoàn Fujian Baihong đã tổ chức lễ trao giải “Nhà quản lý tiên tiến và nhân viên xuất sắc năm 2017”. Lãnh đạo Tập đoàn trao bằng khen thưởng và nhẫn vàng kỷ niệm cho 20 cán bộ quản lý tiên tiến và nhân viên xuất sắc. Trong năm vừa qua, Baihong Group đã đạt được những thành tựu rực rỡ. Những thành tựu nổi bật không thể tách rời nỗ lực chung của toàn thể nhân dân Baihong, nhưng cũng không thể tách rời đội ngũ cán bộ quản lý tiên tiến từng đoạt giải thưởng ngày hôm nay và những nhân viên xuất sắc hết lòng cống hiến, tôi hy vọng ở mô hình của bạn Dẫn đầu, nhân viên của tất cả các bộ phận được truyền năng lượng tích cực của “tình yêu, sự cống hiến, sự đổi mới và sự xuất sắc”. Tất cả 100 macro cùng hoạt động để đưa Baihong Group của chúng tôi tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu trong ngành, phát triển ổn định và lành mạnh. .

Baihong Group "Nhà quản lý tiên tiến năm 2017":

Bộ phận trùng hợp huyện AB Zhu Yixiang Bộ phận kéo sợi huyện Ma Yifu A Bộ phận kéo sợi huyện Li Shen B Bộ phận kéo sợi huyện Chen Jianhong Bộ phận bổ sung huyện Huang Jun

Sở điện, Zou Shuping, Khu A Phòng C, Phòng trùng hợp, Huang Yushu, C, Sở quay, Jiang Xingyan, C, Sở gia cố, Zhou Hongwei, D, Khoa phim, Chen Yong

Khu D Khu vực phim mỏng Phòng trắng Khu vực D Phòng thiết bị khu vực Liu Shengcheng C Khu vực polyme hóa Thiết bị kéo sợi Lin Yonghong

"Nhân viên xuất sắc 2017" của Baihong Group:

C Phòng hành chính huyện Xu Xiaoyu C Cục trùng hợp huyện Luo Xinghong D Cục điện ảnh huyện Lin Xiang D Cục điện ảnh huyện Lin Zhenhui D Cục thiết bị huyện Ma Jianhui

Khu C Bộ phận thiết bị kéo sợi trùng hợp Deng Shiliang AB Phòng trùng hợp quận Yan Guobin

CÔNG TY TNHH BILLION INDUSTRIAL VIỆT NAM

 Địa điểm thực hiện dự án: Lô 43-16 đường N14, KCN Phước Đông, xã Phước Đông, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh, Việt Nam

 0276 383 68 86 / 0276 383 68 88  -  Fax: 0276 392 68 88

 info@billion.com.vn 

 www.billion.com.vn

Follow us
Facebook Zalo Youtube Skype

Designed by Vietwave