Đề cử nhân viên đi đào tạo tại Trung Quốc vào tháng 1/2018

0276 383 68 86 info@billion.com.vn
VN EN CN

Văn hóa doanh nghiệp

Đề cử nhân viên đi đào tạo tại Trung Quốc vào tháng 1/2018
Tháng 01/2018 đề cử nhân viên đi đào tạo tại Trung Quốc
  • Ca trưởng 12.9%
  • Tổ trưởng 50.3%
CÔNG TY TNHH BILLION INDUSTRIAL VIỆT NAM

 Địa điểm thực hiện dự án: Lô 43-16 đường N14, KCN Phước Đông, xã Phước Đông, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh, Việt Nam

 0276 383 68 86 / 0276 383 68 88  -  Fax: 0276 392 68 88

 info@billion.com.vn 

 www.billion.com.vn

Follow us
Facebook Zalo Youtube Skype

Designed by Vietwave