* Một số việc làm không thể tìm thấy trên bản đồ

NV Phiên Dịch & Quản Lý Tu Nghiệp Sinh (N2-Làm việc ở Nhật)

CareerLink’s Client

Nhật Bản

Trợ Lý Giám Đốc (tiếng Nhật N2) - HCM

CareerLink’s Client

Hồ Chí Minh

Nhân Viên Phiên Dịch và Quản Lý Tu Nghiệp Sinh (N2-Làm việc ở Nhật)

CareerLink’s Client

Nhật Bản

Trưởng Phòng Nhân Sự Tổng Vụ (Nhật Hoặc Anh)

CareerLink’s Client

Hồ Chí Minh

Japanese Translator/ Interpreter (Cambodian- N2 JLPT)

CareerLink’s Client

Nhật Bản

General Affair Manager/ Japanese N2 & English Conversation

REERACOEN VIETNAM

Đồng Nai

Trợ Lý Giám Đốc (Lương: 20 - 25 triệu)

Công Ty Cổ Phần Tiến Bộ Quốc Tế (AIC)

Hà Nội

Quản Lý Nhân Sự Tổng Vụ - VPĐD (Tiếng Nhật N2)

CareerLink’s Client

Hồ Chí Minh

TRỢ LÝ TỔNG GIÁM ĐỐC (Tiếng Anh & Tiếng Trung)

BB Smart Decoration Co., Ltd

Hồ Chí Minh

Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự

Wakamono Sushi

Hà Nội