Jellfishhr

177 Nguyễn Du, quận 1, Hồ Chí Minh

Jellfishhr

Ngành nghề
Website
Quy mô
Trụ sở
Thành lập
Thời gian làm

Vị trí
Điểm công ty
0
Xếp hạng
0
Giới thiệu cho bạn bè
0%

Empty

Empty

Xếp hạng
0
AEON Việt Nam
0
AAA Assurance Corporation
0
Công ty TNHH Dịch vụ ăn uống Food Vina
0
Jellfishhr
0
CTY TNHH MTV OEC TOÀN CẦU
Việc liên quan
Khách hàng của Billion
Ho Chi Minh
2500 - 3500$
Khách hàng của Billion
Ho Chi Minh
1000 - 2000$
Khách hàng của Billion
Ho Chi Minh
1000 - 1500$
Khách hàng của Billion
Binh Duong
28 - 32tr VNĐ
JELLYFISH HR
Ho Chi Minh
30 - 35tr VNĐ
Khách hàng của Billion
Ho Chi Minh
1200 - 1800$
Khách hàng của Billion
Ho Chi Minh
1500 - 2300$
Khách hàng của Billion
Ho Chi Minh
1300 - 2000$